Gà cuộn ngũ vị áp chảo sốt cốt dừa

Gà cuộn ngũ vị áp chảo sốt cốt dừa

Gà cuộn ngũ vị áp chảo sốt cốt dừa

  • 185.000đ
  • 181
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Thực đơn cùng loại

đặt bàn Đặt bàn

Đặt Bàn

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập số người
Vui lòng chọn loại bàn
Vui lòng ngày giờ
Vui lòng nhập nội dung